Trang nhất Giới thiệu Tin tức Thông báo Thư viện ảnh Thư viện Video Liên hệ
 
Tài nguyên Hôm nay, Thứ tư ngày 17.09.2014


Trang đầu » Bài giảng điện tử
Sắp xếp:

Chứa các bài giảng điện tử hay


MT8 - Bài 11 - Trình bày bìa sách

28.11.2010 02:48

MT8 - Bài 11 - Trình bày bìa sách

Đã tải: 50 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT7 - Bài 22 - Trang trí đĩa tròn

28.11.2010 02:47

MT7 - Bài 22 - Trang trí đĩa tròn

Đã tải: 58 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT7 - Bài 21 - Một số TGTPTB của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đ

28.11.2010 02:39

MT7 - Bài 21 - Một số TGTPTB của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến 1954

Đã tải: 10 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT6 - Bài 11 - Màu sắc trong trang trí

28.11.2010 02:37

MT6 - Bài 11 - Màu sắc trong trang trí

Đã tải: 14 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT6 - Bài 10 - Màu sắc

28.11.2010 02:37

MT6 - Bài 10 - Màu sắc

Đã tải: 9 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 43 - Môi trường và các nhân tố sinh thái

25.11.2010 09:52

Sinh 9 - Tiết 43 - Môi trường và các nhân tố sinh thái

Đã tải: 46 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 16 - ADN và bản chất của gen

25.11.2010 09:41

Sinh 9 - Tiết 16 - ADN và bản chất của gen

Đã tải: 27 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 14 - Hình thái NST

25.11.2010 09:40

Sinh 9 - Tiết 14 - Hình thái NST

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 15 - ADN

25.11.2010 09:33

Sinh 9 - Bài 15 - ADN

Đã tải: 70 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 54,55 - Ô nhiễm môi trường

25.11.2010 09:30

Sinh 9 - Bài 54,55 - Ô nhiễm môi trường

Đã tải: 381 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 53 - Tác động của con người đến môi trường

25.11.2010 09:25

Sinh 9 - Bài 53 - Tác động của con người đến môi trường

Đã tải: 65 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 9 - Nguyên phân

25.11.2010 09:12

Sinh 9 - Bài 9 - Nguyên phân

Đã tải: 14 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 10 - Giảm phân

25.11.2010 09:11

Sinh 9 - Bài 10 - Giảm phân

Đã tải: 30 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 17 - Mối quan hệ GEN và ARN

25.11.2010 09:11

Sinh 9 - Bài 17 - Mối quan hệ GEN và ARN

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 26 - Nhận biết một số dạng thường biến

25.11.2010 09:09

Sinh 9 - Bài 26 - Nhận biết một số dạng thường biến

Đã tải: 25 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 27 - Thực hành thường biến

25.11.2010 09:09

Sinh 9 - Bài 27 - Thực hành thường biến

Đã tải: 74 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 25 - Nhện và sự đa dạng của lớp nhện

25.11.2010 09:00

Sinh 7 - Bài 25 - Nhện và sự đa dạng của lớp nhện

Đã tải: 31 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 52 - Đời sống và tập tính của thú

25.11.2010 08:59

Sinh 7 - Bài 52 - Đời sống và tập tính của thú

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 41 - Chim bồ câu

25.11.2010 08:57

Sinh 7 - Bài 41 - Chim bồ câu

Đã tải: 30 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò cùa nghành chân khớp

25.11.2010 08:57

Sinh 7 - Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò cùa nghành chân khớp

Đã tải: 21 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 27 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

25.11.2010 08:56

Sinh 7 - Bài 27 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Đã tải: 26 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 18 - Trai sống

25.11.2010 08:54

Sinh 7 - Bài 18 - Trai sống

Đã tải: 24 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 22 - Tôm sông

24.11.2010 09:57

Sinh 7 - Bài 22 - Tôm sông

Đã tải: 84 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 15 - Giun đất

24.11.2010 09:55

Sinh 7 - Bài 15 - Giun đất

Đã tải: 48 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 9 - Đa dạng nghành ruột khoang

24.11.2010 09:52

Sinh 7 - Bài 9 - Đa dạng nghành ruột khoang

Đã tải: 5 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 9 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

15.11.2010 03:23

Toán 9 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đã tải: 29 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 23 - Bắc Trung Bộ

15.11.2010 03:21

Địa 9 - Bài 23 - Bắc Trung Bộ

Đã tải: 12 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 6 - Bài 10 - Cấu tạo bên trong của trái đất

15.11.2010 03:18

Địa 6 - Bài 10 - Cấu tạo bên trong của trái đất

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 6 - Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

15.11.2010 03:12

Địa 6 - Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 6 - Bài 35,36 - Đường thẳng

11.11.2010 07:33

Toán 6 - Bài 35,36 - Đường thẳng

Đã tải: 9 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 9 - Bài 12 - Thành tựu KHKT

11.11.2010 07:33

Sử 9 - Bài 12 - Thành tựu KHKT

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 7 - Ôn tập Chương II và III

11.11.2010 07:31

Sử 7 - Ôn tập Chương II và III

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 9 - Bài 15 - Phong trao cách mạng Việt Nam sau CTTG I

11.11.2010 07:30

Sử 9 - Bài 15 - Phong trao cách mạng Việt Nam sau CTTG I

Đã tải: 16 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (2)

11.11.2010 07:26

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (2)

Đã tải: 17 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

11.11.2010 07:23

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Đã tải: 26 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 6 - Bài 5 - Tia - Hình học

08.11.2010 08:30

Giáo án Powerpoint Toán 6 - Bài 5 - Tia - Hình học

Đã tải: 24 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0


[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE
 Văn bản mới 
Mẫu kê khai thành tích cá nhân, tập thể (dành cho tdkt.edu.vn)
Mã văn bản: 0068
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 30.07.2014
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường trung học (Thông tư 12) và Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học (Thông tư 58).
Mã văn bản: 985/SGDĐT-TrH
Cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT Bình Dương
Ban hành ngày: 10.07.2012
Biểu mẫu SKKN - NCKHSPUD_2013 - 2014
Mã văn bản: 0066
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 02.01.2014
Mẫu Kế hoạch cá nhân
Mã văn bản: 0065
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 09.10.2013
Phiếu thông tin nhân sự PMIS
Mã văn bản: 0001
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 27.09.2013
Mẫu nhập điểm cá nhân
Mã văn bản: 0063
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 20.09.2013
Mẫu Nghị quyết tổ chuyên môn
Mã văn bản: 0062
Cơ quan ban hành: Phòng GD&ĐT TX TDM
Ban hành ngày: 19.09.2013
Xem tất cả        
 Thăm dò ý kiến 
Chúc mừng sinh nhật thầy cô tháng 9

 cô Nguyễn Thúy Vượng
 cô Chung Thị Mỹ Hạnh
 cô Lai Thị Phương Loan
 cô Nguyễn Thị TâmKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 21
Thảo luận: 2
 Liên kết website 

 

 

 


 Hỗ trợ trực tuyến 
Thầy Đức Tuấn
 
 Thống kê truy cập 
000599683
© 2010 - TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA - THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG
Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chánh Nghĩa, TP TDM, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650)3.808185 - (0650)3.826721
E-mail : thcs-chanhnghia@tptdm.edu.vn
Xem tốt với độ phân giải 1024x768 pixel, trình duyệt: FireFox Chrome Opera