Trang nhất Giới thiệu Tin tức Thông báo Thư viện ảnh Thư viện Video Liên hệ
 
Tài nguyên Hôm nay, Thứ sáu ngày 28.10.2016


Trang đầu » Bài giảng điện tử
Sắp xếp:

Chứa các bài giảng điện tử hay


MT8 - Bài 11 - Trình bày bìa sách

28.11.2010 02:48

MT8 - Bài 11 - Trình bày bìa sách

Đã tải: 50 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT7 - Bài 22 - Trang trí đĩa tròn

28.11.2010 02:47

MT7 - Bài 22 - Trang trí đĩa tròn

Đã tải: 58 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT7 - Bài 21 - Một số TGTPTB của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đ

28.11.2010 02:39

MT7 - Bài 21 - Một số TGTPTB của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến 1954

Đã tải: 10 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT6 - Bài 11 - Màu sắc trong trang trí

28.11.2010 02:37

MT6 - Bài 11 - Màu sắc trong trang trí

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MT6 - Bài 10 - Màu sắc

28.11.2010 02:37

MT6 - Bài 10 - Màu sắc

Đã tải: 10 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 43 - Môi trường và các nhân tố sinh thái

25.11.2010 09:52

Sinh 9 - Tiết 43 - Môi trường và các nhân tố sinh thái

Đã tải: 46 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 16 - ADN và bản chất của gen

25.11.2010 09:41

Sinh 9 - Tiết 16 - ADN và bản chất của gen

Đã tải: 28 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Tiết 14 - Hình thái NST

25.11.2010 09:40

Sinh 9 - Tiết 14 - Hình thái NST

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 15 - ADN

25.11.2010 09:33

Sinh 9 - Bài 15 - ADN

Đã tải: 70 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 54,55 - Ô nhiễm môi trường

25.11.2010 09:30

Sinh 9 - Bài 54,55 - Ô nhiễm môi trường

Đã tải: 384 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 53 - Tác động của con người đến môi trường

25.11.2010 09:25

Sinh 9 - Bài 53 - Tác động của con người đến môi trường

Đã tải: 65 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 9 - Nguyên phân

25.11.2010 09:12

Sinh 9 - Bài 9 - Nguyên phân

Đã tải: 14 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 10 - Giảm phân

25.11.2010 09:11

Sinh 9 - Bài 10 - Giảm phân

Đã tải: 30 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 17 - Mối quan hệ GEN và ARN

25.11.2010 09:11

Sinh 9 - Bài 17 - Mối quan hệ GEN và ARN

Đã tải: 14 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 26 - Nhận biết một số dạng thường biến

25.11.2010 09:09

Sinh 9 - Bài 26 - Nhận biết một số dạng thường biến

Đã tải: 25 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 9 - Bài 27 - Thực hành thường biến

25.11.2010 09:09

Sinh 9 - Bài 27 - Thực hành thường biến

Đã tải: 74 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 25 - Nhện và sự đa dạng của lớp nhện

25.11.2010 09:00

Sinh 7 - Bài 25 - Nhện và sự đa dạng của lớp nhện

Đã tải: 34 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 52 - Đời sống và tập tính của thú

25.11.2010 08:59

Sinh 7 - Bài 52 - Đời sống và tập tính của thú

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 41 - Chim bồ câu

25.11.2010 08:57

Sinh 7 - Bài 41 - Chim bồ câu

Đã tải: 30 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò cùa nghành chân khớp

25.11.2010 08:57

Sinh 7 - Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò cùa nghành chân khớp

Đã tải: 21 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 27 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

25.11.2010 08:56

Sinh 7 - Bài 27 - Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Đã tải: 29 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 18 - Trai sống

25.11.2010 08:54

Sinh 7 - Bài 18 - Trai sống

Đã tải: 25 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 22 - Tôm sông

24.11.2010 09:57

Sinh 7 - Bài 22 - Tôm sông

Đã tải: 86 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 15 - Giun đất

24.11.2010 09:55

Sinh 7 - Bài 15 - Giun đất

Đã tải: 48 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sinh 7 - Bài 9 - Đa dạng nghành ruột khoang

24.11.2010 09:52

Sinh 7 - Bài 9 - Đa dạng nghành ruột khoang

Đã tải: 5 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 9 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

15.11.2010 03:23

Toán 9 - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đã tải: 30 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 23 - Bắc Trung Bộ

15.11.2010 03:21

Địa 9 - Bài 23 - Bắc Trung Bộ

Đã tải: 12 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 6 - Bài 10 - Cấu tạo bên trong của trái đất

15.11.2010 03:18

Địa 6 - Bài 10 - Cấu tạo bên trong của trái đất

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 6 - Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

15.11.2010 03:12

Địa 6 - Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Đã tải: 14 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 6 - Bài 35,36 - Đường thẳng

11.11.2010 07:33

Toán 6 - Bài 35,36 - Đường thẳng

Đã tải: 12 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 9 - Bài 12 - Thành tựu KHKT

11.11.2010 07:33

Sử 9 - Bài 12 - Thành tựu KHKT

Đã tải: 15 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 7 - Ôn tập Chương II và III

11.11.2010 07:31

Sử 7 - Ôn tập Chương II và III

Đã tải: 13 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Sử 9 - Bài 15 - Phong trao cách mạng Việt Nam sau CTTG I

11.11.2010 07:30

Sử 9 - Bài 15 - Phong trao cách mạng Việt Nam sau CTTG I

Đã tải: 17 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (2)

11.11.2010 07:26

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (2)

Đã tải: 18 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

11.11.2010 07:23

Địa 9 - Bài 17 Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Đã tải: 28 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Toán 6 - Bài 5 - Tia - Hình học

08.11.2010 08:30

Giáo án Powerpoint Toán 6 - Bài 5 - Tia - Hình học

Đã tải: 28 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0


[ Quay lại | Trang chính ]
_TOPPAGE
 Văn bản mới 
Mẫu kê khai thành tích cá nhân, tập thể (dành cho tdkt.edu.vn)
Mã văn bản: 0068
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 30.07.2014
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường trung học (Thông tư 12) và Qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học (Thông tư 58).
Mã văn bản: 985/SGDĐT-TrH
Cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT Bình Dương
Ban hành ngày: 10.07.2012
Biểu mẫu SKKN - NCKHSPUD_2013 - 2014
Mã văn bản: 0066
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 02.01.2014
Mẫu Kế hoạch cá nhân
Mã văn bản: 0065
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 09.10.2013
Phiếu thông tin nhân sự PMIS
Mã văn bản: 0001
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 27.09.2013
Mẫu nhập điểm cá nhân
Mã văn bản: 0063
Cơ quan ban hành: THCS Chánh Nghĩa
Ban hành ngày: 20.09.2013
Mẫu Nghị quyết tổ chuyên môn
Mã văn bản: 0062
Cơ quan ban hành: Phòng GD&ĐT TX TDM
Ban hành ngày: 19.09.2013
Xem tất cả        
 Thăm dò ý kiến 
Chúc mừng sinh nhật thầy cô tháng 12

 cô Nguyễn Thị Nhung
 cô Huỳnh Nhật Hà
 cô Thái Thị Hiểu
 cô Lê Thị HươngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 80
Thảo luận: 4
 Liên kết website 

 

 

 


 Hỗ trợ trực tuyến 
Thầy Đức Tuấn
 
 Thống kê truy cập 
000850351
© 2010 - TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA - THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG
Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chánh Nghĩa, TP TDM, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0650)3.808185 - (0650)3.826721
E-mail : thcs-chanhnghia@tptdm.edu.vn
Xem tốt với độ phân giải 1024x768 pixel, trình duyệt: FireFox Chrome Opera